Suport contabil și financiar

Pentru a vă gestiona profitabil afacerea, aveți nevoie de suportul financiar și contabil adecvat.
Vă putem oferi următorul sprijin financiar și îndrumări financiare personalizate: contabilitate generală; creanțe / plăți contabile; gestionarea fluxului de numerar; înregistrarea în scopuri de TVA, depunerea formularelor; administrarea, raportarea și conformitatea fiscală; înregistrările bancare și reconcilierea cardurilor bancare; situații financiare anuale; tranzacții de datorie externă și internă; registru de active fixe; inventar fizic; documente suport pentru audit; previziuni și analize bugetare; analiză situație reală vs. buget; rapoarte KPI; gestionare a rapoartelor etc.