HR Management

Întreprinderile mici și mijlocii se confruntă cu un mediu dificil, cu legi privind asigurările sociale de sănătate, salariile, concediile medicale și alte reglementări, în plus și cu povara administrativă și cu documentația necesară implementării acestor reguli.


NAVMAR întreprinde o serie de activități de HR management, concentrându-se asupra resursei umane, ca o resursă strategică care creează o valoare durabilă pentru organizație. Garantăm că legea locală care guvernează relațiile de muncă este interpretată și aplicată în mod corect și în interesul clienților noștri în orice moment, protejându-le afacerile de pericolul sancțiunilor, amenzilor și a potențialelor litigii.

Serviciile de HR management pe care le oferim sunt următoarele: recrutare și selecție: publicarea anunțurilor privind posturile vacante în mass-media online și în presa scrisă, verificarea și intervievarea candidaților și negocierea termenilor contractuali în numele și în strânsă colaborare cu partenerii; managementul personalului (contracte de muncă, colectarea, prelucrarea și urmărirea extensivă a datelor angajaților, întocmirea, menținerea și actualizarea dosarelor angajaților în conformitate cu legislația muncii și reglementările interne), proceduri operaționale.

Alte servicii includ: formare și dezvoltare; fișa postului; evaluarea personalului; cercetarea disciplinară și soluționarea plângerilor; structuri organizatorice și clasificarea funcțiilor; gestionarea tichetelor de masă; sisteme de compensare și beneficii; prevenirea accidentelor; programe de risc și siguranță; dosare de pensionare; timesheets; notificări privind modificarea legislației, salarii etc.