Servicii de achiziții

NAVMAR, în calitate de organizație / consultant terță parte, oferă clienților resurse, procese, sisteme și cunoștințe de piață globale care asigură: planificarea strategică, raționalizarea și colaborarea cu furnizorii, aprovizionarea strategică și negocierea achiziționării de bunuri și servicii de calitate la prețuri competitive, promovarea diversificării lanțului de aprovizionare, exercitarea unei gestionări financiare adecvate în ceea ce privește plățile pentru a evita înpovărarea infrastructurii de achiziții.
Am valorificat expertiza noastră în achiziții și rețelele globale de furnizori pentru a oferi cea mai mare valoare clienților noștri, folosind standarde ridicate - atât pentru calitatea produselor și serviciilor pe care le obținem, cât și pentru furnizorii cu care alegem să facem afaceri.