Pregătirea și formarea echipajului și a ofițerilor

Top 4 Ofițeri, Juniori și personal nebrevetat

Formarea echipajului se concentrează pe promovarea: calității, perfecționării, atitudinii progresive, angajamentului și excelenței.
Obiectivul principal al asigurării instruirii este acela de a oferi dezvoltare profesională personalului maritim angajat de către Companie. Diverse programe de instruire, informații utile în materie de siguranță, în domeniul tehnic, comercial, legislativ și al resurselor umane îi ajută pe navigatorii noștri să realizeze și să mențină cea mai înaltă calitate a activității în operațiunile navale.

 
Totul este în strânsă legătură cu cerința proprietarilor de nave și conformitatea cu convențiile internaționale STCW, SOLAS, codul ISM, ISPS, recomandările IMO și cerințele naționale.
Cursuri de pregătire in-house pentru sistemul de management al calității companiei, familiarizarea cu programele PMS, ECDIS, procedurile de comunicare ale companiei, Videotel etc sunt în curs de elaborare pentru a asigura în permanență o navigare sigură și un standard tehnic ridicat.