POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Această notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal descrie practicile de confidențialitate ale companiilor care formează grupul NAVMAR (denumit în mod colectiv "NVM"), în ceea ce privește datele cu caracter personal obținute de NVM în scopuri legitime. NVM se angajează să vă protejeze confidențialitatea datelor personale și dorește să se asigure că înțelegeți ce date colectează de la sau în legătură cu dvs., modul în care aceste date sunt folosite și măsurile de siguranță pe care NVM le folosește cu scopul de a proteja aceste date.

Această politică de confidențialitate se poate schimba de-a lungul timpului, deci vă rugăm să verificați periodic această secțiune.

 

Definiții

Date cu caracter personal: reprezintă orice informații personale/ cu caracter personal referitoare la persoana fizică identificată sau identificabilă (persoana care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare, adresă, date de contact etc) care a solicitat unul sau mai multe servicii furnizate de NVM;

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal:orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau neautomate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

 

Colectarea și prelucrarea datelor
Cu interesul legitim al realizării obiectului de activitate, în calitate de angajator, potențial angajator, agent de recrutare și prestator de servicii, NVM colectează date cu caracter personal cu respectarea urmatoarelor principii privind prelucrarea:

 • • prelucrarea cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
 • • colectarea datelor în scopuri determinate, explicite și legitime;
 • • datele sunt adecvate, pertinente și neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • • datele sunt exacte și actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și respectiv prelucrate vor fi șterse sau rectificate;
 • • datele sunt stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate și prelucrate;
 • • prelucrarea datele se efectuează în baza consimțământului persoanei vizate acordat în mod expres si neechivoc;
 • • în activitatea de prelucrare a datelor, NVM ia toate măsurile necesare cu privire la păstrarea confidențialității informațiilor;
 • • NVM ia toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

 

Aplicarea pentru un post vacant/Angajarea

Datele transmise de dv prin CV, application form sau prin aplicarea direct pe site-ul NVM sau pe oricare alt site pe care NVM a postat un anunț de recrutare, documente solicitate în vederea angajării vor fi folosite de către NVM în vederea actualizării bazelor sale de date privind aplicanții, în vederea transmiterii lor către clienți (potențiali angajatori pentru aplicanți), în vederea constituirii dosarelor personale ale angajaților și elaborării documentelor privind salarizarea.

 

Completarea formularului de contact/Solicitări

În cazul în care completați formularul de contact de pe site, prin care solicitați să fiți contactați de către un reprezentant al firmei noastre sau detalii privind serviciile pe care le oferim, vom folosi informațiile pe care le furnizați pentru a vă satisfice solicitarea. Pentru a ne ajuta să facem acest lucru, este posibil să împărtășim informații cu alte persoane/firme/instituții/autorităti implicate în îndeplinirea solicitării dv.

 

Informații despre partenerii de afaceri

Dacă reprezentați un partener de afaceri NVM (inclusiv un client, furnizor etc.), putem utiliza informațiile furnizate de dv. pentru administrarea și dezvoltarea relației de afaceri cu dv., partenerul de afaceri pe care îl reprezentați și partenerii de afaceri NVM în general. De asemenea, vă putem contacta ca parte a studiilor de satisfacție a clienților sau în scopuri de cercetare de piață, precum și să utilizăm informațiile legate de încheierea de contracte sau efectuarea de tranzacții cu dvs., cu excepția cazului în care ne-ați solicitat în mod expres să nu o facem.

Adițional față de informațiile puse de dv. la dispoziția NVM, nu primim informații din alte surse, cum ar fi baze de date publice, parteneri comuni de marketing, platformele sociale media și alte părți terțe.

 

Destinatarii datelor cu caracter personal

NVM vă poate transmite datele cu caracter personal către terțe părți, inclusiv:

 •  Clienți - în vederea găsirii unui potențial angajator conform pregătirii și solicitării dv. ca urmare a aplicării în vederea angajării;
 •  Autorități publice – în cazul solicitărilor primite de la acestea sau în cazul controalelor efectuate de către acestea;
 •  Parteneri de afaceri, clienți, furnizori, subcontractori – în vederea executării oricărui contract pe care NVM îl încheie cu ei sau cu dv.;
 •  În cazul în care compania sau toate activele sale substanțiale sunt achiziționate de o terță parte, caz în care datele personale deținute de NVM în legătură cu clienții săi vor constitui unul dintre activele transferate.
 •  În cazul în care NVM are obligația de a dezvălui sau împărtăși datele dv. personale pentru a respecta orice obligație legală sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța NVM, a angajaților, a clienților săi sau ai altora. Aceasta include schimbul de informații cu alte companii și organizații în scopul protejării împotriva fraudelor și reducerii riscurilor.

 

Transferurile internaționale de date cu caracter personal
NVM are încheiate sau poate încheia parteneriate de afaceri cu companii din întreaga lume și vă poate transfera datele personale la partenerii săi externi aflați în afara țării dv. de origine.

 

NVM nu vinde sau închiriază datele dv. personale!

 

Securitatea datelor personale

NVM a stabilit măsuri pentru a păstra confidențialitatea, siguranța și integritatea datelor dv. personale. NVM implementează sisteme administrative și tehnice pentru protejarea datelor personale împotriva accesului, utilizării și dezvăluirii neautorizate.

 

Drepturile persoanei vizate

Persoana vizată are următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție și restricționare a prelucrării datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției precum și dreptul de a face o plângere la autoritatea de supraveghere. Totodată, are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care o privesc și de a solicita stergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, se va adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa sediului social al operatorului.

 

Utilizarea site-ului

Putem folosi informațiile pe care le colectăm despre dvs. pentru a îmbunătăți conținutul site-ului nostru și pentru a facilita navigarea pe site-ul nostru.

Folosim cookie-uri și alte tehnologii pentru a ne asigura că toți cei care vizitează site-urile NVM au cea mai bună experiență și cea mai facilă navigare. Un cookie este un fișier text mic pe care un website îl salvează pe computer sau pe un dispozitiv mobil atunci când vizitați un site. Permite site-ului să-și amintească acțiunile și preferințele dv. (cum ar fi login, limbă, dimensiune font și alte preferințe de afișare) pentru o perioadă de timp, astfel încât să nu trebuiască să le reintroduceți ori de câte ori reveniți pe site sau navigați de la o pagină la alta. Fișierele cookie nu pot fi utilizate pentru a rula programe sau pentru a difuza viruși în calculatorul dv. Dacă nu acceptați utilizarea acestor module cookie, le puteți dezactiva modificând setările browserului astfel încât cookie-urile să nu poată fi plasate pe calculatorul sau pe dispozitivul dvs. mobil.

Informațiile referitoare la modulele cookie nu sunt folosite pentru a vă identifica personal sau în alte scopuri decât cele descrise aici. Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul http://www.allaboutcookies.org/

 

Contactați-ne

Dacă aveți întrebări referitor la această policită de confidențialitate sau legat de modul în care NVM gestionează datele dv. personale, ne puteți contacta la sediul nostru si la nr. de telefon afișat în secțiunea CONTACT a site-ului, sau pe mail la dpo@navmar.eu

 

Modificările Politicii de confidențialitate

Orice modificare a Politicii de confidențialitate va fi afișată pe site-ul NVM și va fi operativă atunci când este trimisă. Această politică a fost actualizată ultima dată pe 24.05.2018.

 

Bifarea căsuței “Accept” din secțiunea “Cariere” a site-ului (pentru încărcarea CV-ului online) sau semnătura dv. pe versiunea printată (pentru CV-uri sau alte documente care conțin datele dv. personale, predate personal la sediul firmei) reprezintă consimţământul dv., acordat în mod expres și neechivoc, pentru ca NVM să vă proceseze datele dvs. personale, să furnizeze / dezvăluie sau să pună aceste date la dispoziția terților în diferite țări.