Management de proiect

Acțiunea noastră este proiectată în jurul proiectului dvs., creând valoare prin aducerea mărimii și amplorii managementului de proiect și a experienței într-un unic și precis focus: proiectul dumneavoastră. Ne adaptăm echipa să îl gestioneze și să îl finalizeze perfect, prin:

  • definirea scopului și obiectivelor proiectului, accesarea expertizei în proiectare și inginerie, alinierea resurselor interne, a experților și a părților interesate externe pentru a asigura fezabilitatea finalizării proiectului;
  • coordonarea resurselor interne, a terților și a furnizorilor pentru realizarea eficientă a proiectelor pentru a asigura disponibilitatea și alocarea resurselor;
  • gestionarea documentațiilor de proiect cuprinzătoare și a modificării scopului, programului și costurilor proiectului, utilizând tehnici adecvate de verificare;
  • dezvoltarea și menținerea instrumentelor adecvate pentru măsurarea performanțelor proiectului;

Oferim un singur punct de responsabilitate și conducere pentru fiecare proiect, mare sau mic, și o cultură care își asumă inițiativa și responsabilitatea de a face lucrurile bine, la timp și în limitele bugetului.